Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9859

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Система інтегрованих маркетингових комунікацій будівельного підприємства
Authors: Демидова, Олена Олександрівна
Шатрова, І.А.
Нікогосян, Н.І.
Keywords: маркетинг;комунікації;будівельне підприємство;оптимальність
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Демидова О. О., Шатрова І. А., Нікогосян Н. І. Система інтегрованих маркетингових комунікацій будівельного підприємства // Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січ. 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 95-99.
Abstract: В роботі показано, що система інтегрованих маркетингових комунікацій будівель-ного підприємства має формуватись на основі вивчення досвіду функ-ціонування зарубіжних інтегрованих маркетингових комунікацій в сфері будівництва та адаптування його до особливостей процесу створення маркетингових комунікацій в будівельній галузі України, обумовлених особливою корпоративною культурою, специфікою взаємодії з парт¬нерами і споживачами, та з урахуванням зовнішніх загроз і можли¬востей організації маркетингових комунікацій на вітчизняних буді-вельних підприємствах.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9859
ISBN: 978-966-330-380-2
UDC: 001+378
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Наука та освіта - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Se-2021_24.pdf461,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.