Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9856

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Організаційні імперативи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу у вищій школі
Authors: Тимошко, Ганна
Keywords: управління освітою;педагогічна взаємодія;реформування освіти
Issue Date: 22-Dec-2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Тимошко Г. М. Організаційні імперативи педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу у вищій школі // Наука та освіта : зб. пр. ХV Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті Вілена Петровича Ройзмана, 4–11 січ. 2021 р., м. Хайдусобосло (Угорщина). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 77-81.
Abstract: Показано, що вивчення організаційних імперативів педаго¬гічної взаємодії учасників освітнього процесу в закладі вищої освіти стало механізмом цілісної інтеграції, за допомогою якого намічаються різновекторні шляхи підвищення ефективного розвитку організаційної культури освітніх установ. В ході проведеного нами дослідження та¬кож вдалося встановити, що існує ряд нових підходів в осмисленні феномена організаційної культури, які пов'язані з вивченням органі¬заційної культури педагога (викладача). Викладач вищого навчального закладу повинен бути людиною високої організаційної культури, щоб виховувати студентів культурними людьми та сприяти їх творчому саморозвитку. Чим вищою є організаційна культура викладача, тим ефективніше вона продукується на зміст і характер спілкування зі студентами та виховання їх на культурних нормах поведінки, цінностях, традиціях, ритуалах та символах, які є значущими у системі педаго-гічної взаємодії учасників освітнього процесу в закладі вищої освіти .
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9856
ISBN: 978-966-330-380-2
UDC: 001+378
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Наука та освіта - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Se-2021_20.pdf553,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.