Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9760

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інструменти управління операційним ризиком банку
Authors: Олійник, Андрій Володимирович
Keywords: банк;ризик;операційний ризик;операційний ризик банку;управління;інструменти управління;інструменти управління операційним ризиком;моніторинг ризиків
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Наукова платформа Open Science Laboratory, м. Київ
Citation: Олійник А. В. Інструменти управління операційним ризиком банку / А. В. Олійник // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.] : матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 11 вересня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 39-50.
Abstract: Стрімкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій на фінансовому ринку призвів до виникнення інноваційних фінансових продуктів, специфічні умови функціонування яких почали формувати нові тенденції, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток банківської діяльності. Сьогодні здійснення банківських операцій неможливе без використання інформаційних і телекомунікаційних технологій. Проте функціонування інформаційних технологій може додавати до традиційних банківських ризиків низку ризиків притаманних саме роботі в інформаційному просторі. Тому останнім часом у світовій банківській практиці приділяють значну увагу проблематиці, пов’язаній із операційними ризиками банку. Причиною такої уваги є прямі та побічні збитки, породжені операційною діяльністю банків, яка набула якісно нових ознак, пов’язаних із масштабами операцій банків, їх різноманітністю, запровадженням нових банківських технологій тощо.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9760
ISSN: ISSN 2708-125
UDC: 336.71
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tz_oliinyk_a_v.pdf251,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.