Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9755

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрації в Україні
Other Titles: Современные тенденции в развитии fashion-иллюстрации в Украине
Recent trends in the development of fashion-illustration in Ukraine
Authors: Cелезньова, Анна Володимирівна
Seleznova, Anna
Keywords: fashion-ілюстрація;fashion-індустрія;дизайнер;реклама;жанр;колористика;композиційна побудова;техніка
Issue Date: 26-Dec-2020
Publisher: Вісник Київського національного університету культури і мистецтв
Citation: Селезньова А. В. Сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрації в Україні / А. В. Селезньова // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство. – Київ : КНУКіМ, 2020. – Вип. 43. – С.17-26.
Abstract: Мета статті – на основі аналізу творчості найвідоміших українських дизайнерів-ілюстраторів виявити сучасні тенденції розвитку fashion-ілюстрацій; визначити основні художні техніки, графічні засоби й прийоми композиції, до яких вдаються дизайнери-ілюстратори; встановити сфери застосування fashion-ілюстрацій у сучасній модній індустрії. Методи дослідження. У статті поряд із загальнонауковими методами використано порівняльний та системний аналіз, за допомогою яких здійснено збір і вивчення різних джерел інформації, а також метод класифікації, типологізації та фактографії, що стали основою для узагальнення отриманих даних завдяки використанню fashion-ілюстрацій, які представлені в друкованих модних виданнях Vogue, Vanity Fair, InStyle, Harper’s Bazaar, та інтернет-джерелах, що розміщувались на Facebook, Instagram, у співтоваристві illustrators.ru, на платформі для фрілансерів behance. net та особистих сайтах дизайнерів. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні та систематизації теоретичних і практичних положень про стан розвитку сучасних українських fashion-ілюстрацій, їхніх технік виконання, специфіки художньої подачі та сфери застосування в індустрії моди. З’ясовано, що українські ілюстратори активно використовують графічні програми, починаючи від обробки зображення, закінчуючи підготовкою до друку. Висновки. Виявлено, що важливою тенденцією в розвитку сучасної індустрії моди є створення fashion-ілюстрацій як одного з основних способів рекламування виробів текстильної та легкої промисловості. Широкий спектр художніх рішень сучасної fashion-ілюстрації великою мірою обумовлений графічною майстерністю самого дизайнера-ілюстратора та прийомами комп’ютерної графіки. Розглянуто творчість провідних українських дизайнерів та з’ясовано їхній внесок у вітчизняну та світову fashion-індустрію. Охарактеризовано основні жанри, техніки, колористику, композиційну побудову ілюстрацій, які сьогодні створюються художниками та сферу їхнього застосування.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9755
UDC: 7.012:[75.056:687.01](477)
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра рисунку та проектної графіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
220059-498089-2-PB.pdf1,78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.