Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9709

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Емоційний інтелект дітей із сімей трудових мігрантів: середовищний підхід
Authors: Данильчук, Лариса Олексіївна
Keywords: емоційний інтелект;сім'я;діти трудових мігрантів;середовищний підхід
Issue Date: 15-Aug-2020
Citation: Данильчук О. Л. Емоційний інтелект дітей із сімей трудових мігрантів: середовищний підхід / О. Л. Данильчук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Педагогічні науки. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 106-115.
Abstract: У статті презентовано результати дослідження проблеми емоційного інтелекту дітей із сімей трудових мігрантів. Теоретичний аналіз здійснено на підставі вітчизняної і зарубіжної джерельної та наукової бази з окресленої проблеми. Зазначено, що проблеми пов’язані із сім’ями трудових мігрантів та їх дітьми потребують вирішення на міжнародному, загальнодержавному, нормативно-правовому, науково-методичному рівнях. Теоретичні засади розуміння емоційного інтелекту обґрунтовано з урахуванням узагальнюючих міркувань вчених, які досліджували концептуально-змістове наповнення поняття. Зазначено, що емоційний інтелект є необхідною складовою успішної соціалізації особистості. Розглянуто зміст поняття «діти із сімей трудових мігрантів», що дало можливість стверджувати: правового статусу «дитина трудових мігрантів/із сім’ї трудових мігрантів» в Україні не має. Встановлено: концепт «дитина трудових мігрантів/із сім’ї трудових мігрантів» часто ототожнюють із поняттям «соціальне сирітство». Зауважено, що таке ототожнення є некоректним; соціальною сиротою дитина може вважатися тільки у випадку свідомого усунення батьків від виконання батьківських обов’язків. Із позицій середовищного підходу, сегментовано середовища перебування дітей із сімей трудових мігрантів, які є базовими для формування емоційного інтелекту: середовище-сім’я; середовище-соціальне оточення; середовище-ЗЗСО; середовище-однолітки; середовище-інтернет та соціальні мережі.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9709
UDC: 159.925:316.62
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf300,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.