Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9702

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості виховання єдиної дитини в родині.
Authors: Багрій, Вікторія Неофидівна
Редько, Сергій
Issue Date: 2020
Publisher: ПП Заколодний М.І.
Citation: Багрій В. Н. Особливості виховання єдиної дитини в родині / В. Н. Багрій, С. П. Редько // Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. студентів та викладачів / голова редкол.: Л.І. Романовська ; відп. за вип. О. В. Юрченко / Хмельниц. нац. ун-т., каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2020. – Вип. 1. – С. 102-104.
Abstract: Сім’я, на думку вчених, - єдиний соціальний інститут, який забезпечує (може й повинен це робити) ефективне виховання дітей; так само як і переконливим може бути підсумок історичного розвитку людства: дитина як суб’єкт соціалізації не лише сама змінюється під дією виховних впливів, а й змінює своїх вихователів. І тому проблеми, з якими доводиться стикатися батькам у ставленні до своїх дітей, є вічними, а сім’я, як своєрідний мікроколектив, відіграє істотну й довготривалу роль у процесі становлення особистості дитини
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9702
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Багрий_Редько_тези.doc235,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.