Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9701

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Роль самовиховання у розвитку особистості. Взаємозв’язок саморозвитку і самовиховання.
Authors: Багрій, Вікторія Неофидівна
Лисий, Владислав
Keywords: самовиховання;особистість;саморозвиток;самовиховання
Issue Date: 2020
Publisher: ПП Заколодний М.І.
Citation: Багрій В. Н. Роль самовиховання у розвитку особистості. Взаємозв’язок саморозвитку і самовиховання / В. Н. Багрій, В. В. Лисий // Актуальні питання соціальної роботи: надбання, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. студентів та викладачів / голова редкол.: Л.І. Романовська ; відп. за вип. О. В. Юрченко / Хмельниц. нац. ун-т., каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2020. – Вип. 1. – C. 68-71.
Abstract: Зміни, які відбуваються у соціальному, політичному, духовному та економічному житті суспільства, загострили потребу в особистості, здатній свідомо та активно визначати спосіб свого життя, нести відповідальність за результати дій і вчинків, чітко визначатись у напрямках розвитку та вдосконалення. Зовнішніми впливами, до яких належить і виховання, цього досягнути дуже важко. Необхідно опиратись на внутрішні механізми розвитку особистості.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9701
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Багрий_Лисий_тези.doc138 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.