Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9698

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Застосування тренінгових занять спрямованих на активізацію обрання майбутнього фаху
Authors: Багрій, Вікторія Неофидівна
Keywords: тренінгові заняття;активізацію обрання майбутнього фаху
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Багрій В. Н. Застосування тренінгових занять спрямованих на активізацію обрання майбутнього фаху / В. Н. Багрій // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 9–10 квітня 2020) / [редкол.: Є. М. Потапчук (голов. ред.), В. К. Гаврилькевич, Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова] ; МОН України, Хмельниц. нац. ун-т, Каф. психології та педагогіки [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2020. - С.6-9.
Abstract: Сучасне суспільство перебуває в умовах постійних динамічних змін та перетворень, які торкаються усіх сфер життєдіяльності людини. Тому актуальною постає проблема пошуку таких форм навчання, які відповідатимуть новим освітнім потребам та сприятимуть формуванню професійної компетентності студентів, майбутніх фахівців соціальної сфери. Саме тренінг дає змогу реалізувати необхідні умови розвитку професійного і особистісного самоусвідомлення і становлення майбутнього соціального працівника, дає змогу відкорегувати його професійну поведінку, набути навичок майстерного виконання соціально-педагогічних функцій.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9698
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_ПП_2020_Багрий.docБагрій В.Н. Застосування тренінгових занять спрямованих на активізацію обрання майбутнього фаху. Тези VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» 9–10 квітня 2020 р., ХНУ, м. Хмельницький, С. 6-945,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.