Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9555

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості зайнятості персоналу за сучасних умов з метою зменшення трудової міграції
Authors: Літинська, Валентитна Анатоліївна
Островський, П.О.
Чумак, Я.А.
Keywords: зайнятість;персонал;трудова міграція
Issue Date: 2020
Publisher: Кропивницький : РВЛ ЦНТУ
Citation: Літинська В. А. Особливості зайнятості персоналу за сучасних умов з метою зменшення трудової міграції / В. А. Літинська, П. О. Островський, Я. А. Чумак // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 16 квіт. 2020 р. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2020. – С. 265-267.
Abstract: Глобалізаційні процеси, які відбуваються у сфері зайнятості, мають вплив на зміну трудової діяльності людей, що передбачає формування нових соціально- трудових відносин. Останні регулюють просторовий розподіл робочої сили, переміщення з однієї галузі в іншу, а також сприяють модифікації традиційних і виникненню абсолютно нових форм зайнятості. Для формування оптимальної структури зайнятості на регіональному рівні потрібно застосовувати механізми стимулювання зайнятості населення в усіх сферах, галузях і секторах регіональної економіки. Особливо важливими в сучасних умовах є проблеми трансформації форм і видів зайнятості, а також змісту та характеру праці, що передбачає: розвиток нетрадиційних форм зайнятості та організації праці, зміну загальної структури зайнятості, зрушення у професійній структурі тощо.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9555
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Островський Кропивн..pdf214,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.