Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9463

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання тематичних відеоматеріалів та анімацій для формування англомовної лексичної компетентності учнів старших класів
Authors: Садовець, Олеся Володимирівна
Keywords: тематичні відеоматеріали;анімації;лексична комепетнтність;англійська мова;старші класи
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Садовець О. Використання тематичних відеоматеріалів та анімацій для формування англомовної лексичної компетентності учнів старших класів / О. Садовець // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції "Атуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі", Вінниця, 25 листопада 2020 р. Вінниця, 2020. - С. 164-167.
Abstract: Лексична компетентність учнів значно покращується у результаті роботи з тематичними відео та анімаціями. Така робота розвиває в учнів вміння розпізнавати тематичні лексичні одиниці у тексті та розуміти їх значення у контексті, а також логічно, доречно, стилістично та контекстуально правильно вживати тематичні лексичні одиниці в усному мовленні, роблячи повідомлення на задану тематику; покращує вимову та граматичну правильність вживання лексичних одиниць під час усного мовлення; підвищує частотність вживання тематичної лексики в усному повідомленні та під час письма на задану тему (лексичну наповненість); розвиває вміння розпізнавати тематичну лексику під час слухання та розуміти зміст усного повідомлення з нею; покращує швидкість підбору необхідних лексичних одиниць і виразів (для усного повідомлення і письма), а також граматичну і стилістичну правильність їх вживання під час письма.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9463
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Садовець О.В._тези.docx20,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.