Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9359

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Національна культура у професійній освіті художника декоративного мистецтва
Authors: Корницька, Л.А.
Keywords: декоративно-ужиткове мистецтво;національна культура;професійно-художня освіта;художник (бакалавр) декоративного мистецтва;творча особистість;методики академічного і декоративного рисунку і живописного письма;дизайн;етнодизайн
Issue Date: 2020
Citation: Корницька Л. А. Національна культура у професійній освіті художника декоративного мистецтва / Л. А. Корницька // Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти: матеріали VІІІ регіон. наук.-практ. семінару, Хмельницький, 17-18 берез. 2020 р. / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. ; упоряд.: Г. В. Бучківська, Л. В. Павлішена. Хмельницький : ФОП Колісник С.А., 2020. – С. 60-64.
Abstract: У тезах стисло визначені пріоритети професійно-мистецької підготовки майбутніх художників (бакалаврів) декоративного мистецтва. Цими пріоритетами є народне мистецтво і національна культура, що є базисними, першоджерельними для становлення сучасного декоративного мистецтва, а також виховання творчої особистості, майбутнього художника-патріота – носія і транслятора етнокультурних традицій в масову сучасну культуру предметного світу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9359
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_Корниц_ка_С__Нац_кул_тура_20.docx26,93 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.