Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9170

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Cambridge English teaching framework as a means for consistent language teachers’ professional development
Other Titles: Досвід Кембриджського університету у забезпеченні послідовного професійного розвитку вчителів-мовників
Authors: Садовець, Олеся Володимирівна
Sadovets, Olesia
Keywords: language teacher;professional development;Cambridge English Training Framework;language teaching
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Khmelnytskyi National University
Citation: Sadovets O. Cambridge English teaching framework as a means for consistent language teachers’ professional development / O. Sadovets // Comparative Professional Pedagogy. – 2020. – Vol. 2. – P. 70-75.
Abstract: The paper concerns an important issue of language teachers’ professional development, namely its consistent, logical and effective organization and implementation which is especially urgent in view of new professional development policy that is being introduced in developing countries, a so-called “accumulative system of professional development hours/credits”. Due to it teachers received more freedom in selection of professional development forms, activities, places but frequently they chaotically choose available professional development forms without thorough consideration of their effectiveness and usefulness. It has been defined that teachers need some direction to move on their development. In this respect special attention should be paid to Cambridge University which has elaborated Cambridge English Teaching Framework (CETF) according to which teachers’ professional development organization and consistent implementation is fulfilled. It outlines categories of teachers’ professional development (Learning and Student; Teaching, Learning and Assessment; Language Abilities, Language Knowledge and its Awareness for Teaching; Professional Development and Values) and stages of their professionalism (Foundation, Developing, Proficient and Expert). It has been substantiated that this framework can be used by developing countries to optimize and rationalize language teachers’ professional development. Using this framework, teachers can determine the category and the stage of their current professional development and understand what their next goal in this process is. Besides, Cambridge University team has elaborated professional development activities for each category and stage organized into 4 groups: 1) methodical videos; 2) printed matter; 3) teachers’ self-development such as search of new methods of teaching, attendance of conferences, seminars, webinars, downloading resources etc.; 4) enrolling into educational courses elaborated for each stage and level of professionalism. Key words: language teacher, professional development, Cambridge University, Cambridge English Training Framework, category of teacher professional development, stage of teacher professionalism, language teaching.
У статті розкрито проблему забезпечення послідовності, логічності та ефективності професійного розвитку вчителів-мовників, що є особливо актуальним з огляду на нову політику професійного розвитку вчителів, яка впроваджується у країнах, що розвиваються, так звану «накопичувальну систему годин/кредитів професійного розвитку (підвищення кваліфікації)». Завдяки їй вчителі отримали більшу свободу вибору видів, форм, місць здійснення професійного розвитку, проте часто вони хаотично вибирають наявні «зручні» форми професійного розвитку, не думаючи про їх ефективність і доцільність. Таким чином, сучасним вчителям потрібен вектор для здійснення якісного професійного зростання. З’ясовано, що значні напрацювання у цьому напрямі здійснено командою Кембриджського університету. Організація і послідовне впровадження професійного розвитку здійснюється у відповідності з Cambridge English Teaching Framework (CETF) – своєрідного алгоритму професійного розвитку для вчителів-мовників, яким окреслено категорії професійного розвитку («Навчання та студенти», «Викладання, навчання, оцінювання», «Мовні здібності», «Знання мови та усвідомлення процесу викладання», «Професійний розвиток і цінності») та етапи цього процесу відповідно до рівня їх компетентності (вчитель-початківець, вчитель, який розвивається, досвідчений вчитель, вчитель-професіонал). З’ясовано, що цей алгоритм може бути використаний країнами, що розвиваються, для оптимізації та раціоналізації професійного розвитку вчителів. Таким чином, учителі можуть визначити власну категорію та етап професійного розвитку і окреслити подальші дії. Обґрунтовано практичні переваги використання алгоритму, які полягають у розроблених Командою Кембриджського університету формах професійного розвитку для кожної категорії та етапу, які можна умовно класифікувати за 4-ма групами: 1) методичні відео; 2) друковані джерела інформації; 3) самонавчання вчителів (ознайомлення з новими методиками викладання, відвідування конференцій, семінарів, вебінарів, завантаження ресурсів тощо); навчання на освітніх курсах Кембриджського університету. Ключові слова: вчителі-мовники, професійний розвиток, Кембриджський університет, категорія професійного розвитку, етап професійного розвитку, викладання мови.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9170
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovets PPP autumn 2020.docx39,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.