Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9146

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Щодо організаційно-правових форм транспортно-логістичних кластерів в економічних районах України
Authors: Ляшенко, В.І.
Трушкіна, Н.В.
Keywords: транспортно-логістичний кластер;кластеризація;економічний район
Issue Date: 16-Sep-2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ляшенко В. І. Щодо організаційно-правових форм транспортно-логістичних кластерів в економічних районах України / В. І. Ляшенко, Н. В. Трушкіна // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. пр. XV Міжнар. наук. конф., 16–23 верес. 2020 р., м. Нетанія (Ізраїль). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – C. 105–110.
Abstract: Проаналізовано створення кластерів в Україні та Національної транспортної стратегії України на період до 2030 р. щодо створення транспортно-логістичного кластеру як суб’єкту господарювання. Доцільним є розроблення й схвалення Кон-цепцій кластерної політики економічних районів і цільових програм «Формування та розвиток кластерних утворень в економічному районі на 2021–2027 роки» (у Придніпровському, Причорноморському, До-нецькому, Центральному тощо), у яких необхідно передбачити ство-рення транспортно-логістичних кластерів як особливого виду об’єд-нань підприємств.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9146
ISBN: 978-966-330-378-9
UDC: 001+378
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Сучасні досягнення в науці та освіті - 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyashenko.pdf608,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.