Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9085

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Латинська мова у системі сучасної вищої освіти України
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: латинська мова;система вищої освіти України;заклади вищої освіти;цілі навчання;Latin language;system of higher education of Ukraine;institutions of higher education;goals of study
Issue Date: 2020
Publisher: Львівська педагогічна спільнота
Citation: Магдюк О. В. Латинська мова у системі сучасної вищої освіти України / О. В. Магдюк // Український психолого-педагогічний науковий збірник : наук. журн. – Львів, 2020. – № 20 (20). – С. 42-46.
Series/Report no.: 20;
Abstract: У статті досліджено місце латинської мови у системі сучасної освіти України; систематизовано питання, пов’язанні з навчанням латинської мови у закладах вищої освіти на сучасному етапі; проаналізовано цілі навчання латинської мови у закладах вищої освіти; виокремлено результати навчання латинської мови у закладах вищої освіти; розглянуто методи викладання латинської мови; запропоновано можливості здійснення об’єктивного контролю знань, мовних навичок і умінь студентів.
The article deals with the place of the Latin language in the system of modern education in Ukraine. Issues related to the teaching of Latin in higher education institutions at the present stage have been systematized. Goals of teaching Latin in higher education institutions have been analyzed. Results of teaching Latin in higher education institutions have been highlighted. Methods of teaching Latin have been considered. Opportunities for objective control of students’ knowledge, language skills and abilities have been offered.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9085
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
july_2020-42-46.pdf215,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.