Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9079

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Портфоліо як інноваційний засіб розвитку навичок рефлексії майбутніх учителів іноземних мов
Authors: Рогульська, Оксана Олександрівна
Тарасова, Ольга Володимирівна
Keywords: педагогічна освіта;учителі іноземних мов;рефлексія;портфоліо
Issue Date: 2020
Citation: Рогульська О. Портфоліо як інноваційний засіб розвитку навичок рефлексії майбутніх учителів іноземних мов / О. Рогульська, О. Тарасова // Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів : матеріали тез доп. ІХ міжнар. наук.-методол. Інтернет-семінару (14 трав. 2020 р.) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : Термінова поліграфія, 2020. – С. 51-55.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9079
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Порівняльна 2020.docx25,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.