Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8919

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Економіка праці і соціально-трудові відносини
Authors: Ведерніков, Михайло Данилович
Хитра, Олена Володимирівна
Гарват, Ольга Анатоліївна
Чернушкіна, Оксана Олександрівна
Атаманюк, Руслан Федорович
Кравець, Ірина Михайлівна
Атаманюк, Еліна Анатоліївна
Баксалова, Ольга Михайлівна
Волянська-Савчук, Леся Вікторівна
Issue Date: 2012
Publisher: Львів : «Новий світ-2000»
Citation: Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков [ та ін.]. – Львів : Новий світ – 2000, 2012. – 869 с.
Abstract: Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Питання для самоконтролю, рекомендована література дозволять забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення. Навчальний посібник може бути використаний й фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві, регулювання соціально-трудових відносин, формулювання раціональних організаційних, технічних та економічно обґрунтованих управлінських рішень за сучасних умов господарювання.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8919
ISSN: 978-966-418-197-3
UDC: 331(075.8)
metadata.dc.type: Книга
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОС_БНИК ЕП СТВ.pdf5,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.