Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8914

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Нормування праці
Authors: Ведерніков, Михайло Данилович
Чернушкіна, Оксана Олександрівна
Issue Date: 2010
Publisher: Львів : «Новий світ-2000»
Citation: Ведерніков М. Д. Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : «Новий світ-2000», 2010. – 372 с.
Abstract: У навчальному посібнику "Нормування праці" наводяться базові положення і методичні основи нормування праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв’язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві. Призначено для студентів і викладачів, може бути використаний фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8914
metadata.dc.type: Книга
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_NormuvPraci_V_01.pdf10,88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.