Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8741

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Електронні інформаційні ресурси в системі обслуговування на прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Other Titles: Electronic information resources in the service system by the example of the scientific library Khmelnytsky National University
Authors: Таланчук, Оксана Болеславівна
Шевцова, Олена Михайлівна
Keywords: бібліотечне обслуговування;електронні бібліотеки;електронні документи;інформаційні ресурси;інтернет;репозитарій;library service;elect ronic libraries;electronic documents;information resources;internet;repository
Issue Date: 2019
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Таланчук О. Б. Електронні інформаційні ресурси в системі обслуговування на прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Таланчук, О. М. Шевцова // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 137-144.
Abstract: У статті проаналізовано досвід робо ти з повнотекстовими електронними ресурсами НБ ХНУ за останні 5 років з метою визначення перспективних напрямків подальшої діяльності книгозбірн
The article analyzes the experience of working with full - text electronic resources of the NB KNU over the past 5 years in order to determine the perspective directions of further activity of book - keeping teams.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8741
UDC: 24:0045]:027.(477.45
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Публікації співробітників бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konf-15-16-05-2019tal_ele.pdf722,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.