Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8733

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Проект популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді та методи і форми його реалізації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету
Other Titles: Popularization project of the book, reading and development of reading culture of student youth, and methods and forms of its realization in the scientific library of the Khmelnytskyi National University
Authors: Великосельська, Ольга Михайлівна
Keywords: бібліотека;читання;культурно-освітня та проектна діяльність;виховна робота бібліотеки;освітнє середовище;виховання студентської молоді;library;reading;cultural-educational and project activity;educational work of the library;educational environment;education of student youth
Issue Date: 2019
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Великосельська О. М. Проект популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді та методи і форми його реалізації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / О. М. Великосельська // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 90-100.
Abstract: У доповіді підкреслюється важливість популяризації книги і читання серед студентської молоді та виховної діяльності бібліотек ВЗО; висвітлюється досвід творчої співпраці наукової бібліотеки Хмельницького національного університету з відомими українськими діячами науки та культури, з кафедрами та факультетами університету, зі студентським літературним театром «Глорія» щодо проведення спільних культурно-освітніх проектів.
The report emphasizes the importance of popularizing the book and reading among student youth and educational activities of university libraries; The experience of creative collaboration of the Khmelnitsky National University Scientific Library with well-known Ukrainian scholars of science and culture, with departments and faculties of the University, with the student literary theater "Gloria" on conducting joint cultural and educational projects is covered.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8733
UDC: 027.7 (477.43):[37.091.2:028]
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Публікації співробітників бібліотеки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konf-15-16-05-2019vel_pro.pdf1,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.