Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8354

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Вузол герметизації виробу циліндричної форми з виводом
Other Titles: Vuzol hermetyzatsii vyrobu tsylindrychnoi formy z vyvodom
Authors: Ройзман, Вілен Петрович
Возняк, Андрій Геннадійович
Мороз, Віктор Андрійович
Бойко, Юлій Миколайович
Ковтун, Ігор Іванович
Яновицький, Олександр Костянтинович
Мішан, Віктор Володимирович
Keywords: герметизация;sealing;герметик;sealant;виріб;product;деформація;deformation
Issue Date: 25-Oct-2019
Publisher: Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент)
Citation: Пат. UA 137495 U Україна, МПК F16J 15/04 (2006.01). Вузол герметизації виробу циліндричної форми з виводом / Ройзман В. П., Возняк А. Г., Мороз В. А., Бойко Ю. М., Ковтун І. І., Яновицький О. К., Мішан В. В. ; заявник і патентоотримувач Хмельниц. нац. ун-т. – № u 2019 03464 ; заявл. 05.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Корисна модель належить до галузей машинобудування, радіоелектроніки та інших галузей техніки, в яких необхідно виконувати герметизацію виробів циліндричної форми з циліндричним виводом шляхом застосування герметика, який застигає та полімеризується. Задачею корисної моделі є створення такого вузла герметизації, в якому були б відсутні явища розтріскування герметика, які відбуваються внаслідок відмінності в коефіцієнтах лінійного температурного розширення матеріалів корпусу і герметизуючого компонента, на границях матеріалів яких виникає контактний тиск або натяг.
Description: Вузол герметизації виробу циліндричної форми з виводом складається з металевого корпусу виробу циліндричної форми, металевого виводу з круглим поперечним перерізом, який розміщений по центру циліндричного виробу концентрично до стінок корпусу, прокладки, яка ізолює основну частину виробу від герметика, та герметика, який закриває торець виробу. В герметику, який закриває торець виробу, розміщене концентрично до стінок корпусу кільце, яке виготовлене з пружнього та легко податливого діелектричного матеріалу, наприклад гуми, поліуретану та ін., та товщиною не менше половини товщини герметика, завдяки якому відбувається зменшення сили контактного тиску на центральний вивід та зменшення сили натягу стінок корпусу, тобто зменшення сил руйнування вузла.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8354
metadata.dc.type: Патент
Appears in Collections:Кафедра телекомунікацій та радіотехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VSE.pdf837,66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.