Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8297

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дискурсивні особливості синтетичних складних слів американської терміносистеми спорт
Authors: Дмитрошкін, Денис Едуардович
Keywords: синтетичні складні слова;американський спортивний дискурс;основоскладання;ендоцентричні складні слова;екзоцентричні складні слова
Issue Date: 2019
Publisher: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»
Citation: Дмитрошкін Д.Е. Дискурсивні особливості синтетичних складних слів американської терміносистеми спорт / Д. Е. Дмитрошкін // Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук. інтернет-конф. (28–29 берез. 2019 р.). – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – С. 39-44.
Abstract: У статті проаналізовано семантичні відношення між компонентами складного слова у американськом спортивному дискурсі. Синтетичні складні слова розглядалися як окремий клас складних лів англійської мови. Проаналізовано основні моделі утворення синтетичних складних слів.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8297
UDC: 811.111’38
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра германської філології та перекладознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.