Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8296

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделі телескопізмів у американському спортивному медіадискурсі
Other Titles: Models of telescopic words in American sports media discourse
Authors: Дмитрошкін, Денис Едуардович
Denys Dmytroshkin, Denys
Keywords: телескопізм;американський спортивний медіадискурс;телескопія;універбація;мовна конденсація;оказіоналізм;telescopic word;American sports media discourse,;telescopy;univerbation;lexical condensation;occasional word
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Дмитрошкін Д. Е. Моделі телескопізмів у американському спортивному медіадискурсі / Д. Е. Дмитрошкін // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2019. - №17.
Abstract: У статті розглядається основні моделі утворення телескопізмів в сучасній англійській мові. Виділяються структурні та семантичні типи телескопічних одиниць у мові спорту. Виокремлено особливі моделі утворення телескопічних одиниць, що притаманні лише американському спортивному медіа дискурсу. Приклади взято із сучасного спортивного медіадискурсу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8296
ISSN: 2415-7929
UDC: 81’373.2
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра германської філології та перекладознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.