Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8044

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Kinetostatic analysis of linkage mechanisms taking into account the friction in kinematic pairs
Authors: Харжевський, В'ячеслав Олександрович
Марченко, Максим Васильович
Kharzhevskyi, V.O.
Marchenko, M.V.
Keywords: linkage mechanisms;kinetostatic analysis;friction in kinematic pairs;optimization;unified algorithms
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіацйний університет
Citation: Kharzhevskyi V. O. Kinetostatic analysis of linkage mechanisms taking into account the friction in kinematic pairs / V. O. Kharzhevskyi, M. V. Marchenko // Проблеми тертя та зношування = Problems of friction and wear : наук.-техн. журн. – Київ: НАУ-друк, 2019. – Вип. 3 (84). – С. 52-56.
Abstract: У наведеній роботі розглядається проблема оптимального проектування важільних механізмів, які можуть використовуватись в різних машинах у різноманітних галузях машинобудування. Використання таких механізмів має ряд суттєвих переваг перед іншими типами механізмів, зокрема: відсутність вищих кінематичних пар, геометричне замикання ланок, можливість передачі більших навантажень та більші роботі швидкості машин. Одним з важливих етапів проектування таких механізмів є проведення їх кінетостатичного аналізу, зокрема, з метою визначення реакцій у кінематичних парах. Проте кінетостатичний аналіз важільних механізмів зазвичай проводять без врахування тертя у кінематичних парах, отже розробка методів кінетостатичного аналізу важільних механізмів з врахуванням сил тертя є важливою задачею, яка може бути розв’язана з використанням погрупного методу дослідження. В даній роботі розглядаються важільні механізми ІІ класу (за класифікацією Ассура-Артоболевського), до складу яких, як відомо, можуть входити структурні групи 5-ти видів. Оскільки для кожного виду структурних груп можна скласти аналітичні залежності, отже можна провести розрахунок як кінематичних, так і кінетостатичних характеристик, використовуючи уніфіковані підпрограми розрахунку. Причому, розроблені алгоритми дозволяють проводити відповідні розрахунки з врахуванням сил тертя у кінематичних парах, використовуючи метод послідовних наближень. На основі зазначених алгоритмів розроблено відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє визначати кінетостатичні параметри проектованих механізмів, а також проводити оптимізацію з врахуванням різноманітних критеріїв. В роботі наведено деякі результати проведених розрахунків, зокрема приклади кінетостатичного аналізу шестиланкового механізму.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8044
ISSN: 0370-2197
UDC: 621.01
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Харжевський_Марченко_НАУ.pdf608,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.