Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7967

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Класифікація пареміологічних констант у фразеології на матеріалі зоонімів і фітонімів
Other Titles: Classification of paremiological constants in phraseology on material of zoonyms and phytonyms
Authors: Орловська, Ольга Володимирівна
Orlovska, O.V.
Keywords: фразеологія;паремії;phraseology;paremiaes;paremiological constant;zoonyms;phytonyms
Issue Date: Jun-2019
Publisher: ФОП Бідюк Є.І.
Citation: Орловська О. В. Класифікація пареміологічних констант у фразеології на матеріалі зоонімів і фітонімів / О. В. Орловська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. / голов. ред. М. Є. Скиба ; відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2019. – Вип. 16. – С. 142-147.
Abstract: У статті досліджено типологічну класифікацію пареміологічних констант у фразеології сучасної англійської мови на матеріалі зоонімів і фітонімів. У результаті дослідження визначено основні групи пареміологічних констант із зоонімами та фітонімами в макрополі «Людина»; схарактеризовано ці групи паремій; проаналізовано частотність вживання пареміологічних констант із зоонімами та фітонімами у кожній групі.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7967
UDC: 811.111-26
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
apftp_2019_16_31.pdf704,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.