Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7878

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Equilibration of sugar centrifuges by method of automatic balancing
Other Titles: Врівноваження цукрових центрифуг мкетодом автоматично-го балансування
Authors: Tkachuk, V.P.
Sokolan, K.S.
Sokolan, J.S.
Ткачук, В.П.
Соколан, Л.С.
Соколан, Ю.С.
Keywords: rotor;imbalance;automatic balancing (self-balancing);auto balancing device (ABD);centrifuge;ротор;дисбаланс;автоматичне балансування (балансування рідиною);автобалансуючий пристрій;центрифуга
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Tkachuk, V.P. Equilibration of sugar centrifuges by method of automatic balancing [Текст] / V. P. Tkachuk, K. S. Sokolan, J. S. Sokolan // Problems of tribology. – 2019. – №1. – P. 14-20.
Abstract: The article represents materials that illustrate operation principle of centrifuges for separation of massecuite strike on sugar refineries and methods of increasing reliability and performance quality of their operation are revealed in the article. Reasons of origin of centrifuge vibrations as a result of non-equilibrium during their operation are envisaged among other factors. Methods of vibration decreasing as a result of applying auto-balancing devices are offered and results of experimental researches on research stand are summarized.
У статті викладено матеріали, які висвітлюють принцип роботи центрифуг для розділення утфелю на цук- рових заводах та шляхи підвищення надійності і якості їх роботи. Нерівномірний розподіл утфелю внаслідок його низької або підвищеної в'язкості по висоті ротора викликає вібрацію центрифуги під час завантаження або при роз- гоні ротора і, як наслідок, суттєво підвищується рівень шуму. В інженерній практиці часто доводиться розробляти заходи щодо зменшення вібрацій на шляху її поширення від джерела до суміжних машин. Зокрема розглянуто при- чини виникнення підвищених вібрацій центрифуг внаслідок незрівноваженості під час їх роботи. Запропоновано шляхи зниження вібрацій за рахунок застосування автобалансуючих пристроїв та наведено результати експеримен- тальних досліджень на дослідному стенді. На підставі експериментальних і теоретичних досліджень розроблена конструкція комбінованого рідинно-кулькового автобалансуючого пристрою, застосування якого дозволяє знизити вібрації ротора не менше, ніж в 2,5 рази у всьому діапазоні частот обертання.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7878
UDC: 62-137
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document-2.pdf364,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.