Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7858

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Теоретико-методологічні аспекти аналізу енергетичної безпеки в умовах становлення енергетичної незалежності України
Authors: Миколюк, Оксана Анатоліївна
Keywords: паливно-енергетичні ресурси;енергоефективність;управління;енергетична безпека
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Миколюк О. А. Теоретико-методологічні аспекти аналізу енергетичної безпеки в умовах становлення енергетичної незалежності України / О. А. Миколюк // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2018. – Т. 2. – С. 93–118.
Abstract: Енергетична безпека України є однією з найважливіших складових національної безпеки, а також необхідною умовою існування та розвитку держави. Проведений аналіз сучасного стану енергетичної безпеки України показав значну кількість загроз як зовнішніх, так і внутрішніх. Головною загрозою теперішньому стану енергетичної безпеки є надмірна залежність від зовнішніх монопольних постачань природного газу, нафти, ядерного палива, виробничого устаткування, матеріалів і послуг для галузей паливно-енергетичного комплексу. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у формуванні дієвих механізмів досягнення енергетичної безпеки країни через запобігання та уникнення загроз дефіциту в забезпеченні потреб в енергії економічно доступними паливно-енергетичними ресурсами належної якості в нормальних умовах і при надзвичайних ситуаціях, а також від загрози порушення стабільності постачання паливно- енергетичних ресурсів та з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7858
metadata.dc.type: Глава з книги
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Миколюк_О.А.мон.Полтава2018.PDF679,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.