Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7857

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Оцінки кластерних ініціатив в контексті забезпечення енергетичної безпеки соціально-економічних систем
Authors: Миколюк, Оксана Анатоліївна
Keywords: енергетична безпека;енергоефективність;кластерні утворення;економічний розвиток
Issue Date: 2019
Citation: Миколюк О. А. Оцінки кластерних ініціатив в контексті забезпечення енергетичної безпеки соціально-економічних систем / О. А. Миколюк // Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колект. монографія / кол. авт. ; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. – Полтава : ПП “Астрая”, 2019. – С. 45–51.
Abstract: В сучасних умовах глобалізації та посилення ролі міжнародної конкуренції зростає залежність економічного розвитку України від спроможності її регіональних одиниць забезпечувати належний рівень конкурентоспроможності як на мікро-, мезо- так і на макрорівні. Пожвавлення темпів науково-технічного прогресу та інноваційних процесів вимагають сучасних ефективних підходів до соціально-економічного розвитку України. Одним із значних поштовхів до трансформації та виходу на новий рівень економічного та соціального зростання, забезпечення на світовому ринку конкурентних переваг та перспектив для подальшого розвитку є кластеризація.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7857
metadata.dc.type: Глава з книги
Appears in Collections:Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Миколюк_мон.Полтава2019-45-51.pdf435,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.