Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7768

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДіхтярук, Микола Миколайович-
dc.contributor.authorDikhtyaruk, N.N.-
dc.date.accessioned2019-10-10T19:32:34Z-
dc.date.available2019-10-10T19:32:34Z-
dc.date.issued2019-10-
dc.identifier.citationДіхтярук М. М. Плоска періодична контактна задача для двох пружних смуг з початковими напруженнями / М. М. Діхтярук // Доповіді Національної академії наук України : наук.-теорет. журн. Президії НАН України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 38-42.uk_UA
dc.identifier.issn1025-6415-
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7768-
dc.descriptionРозглядається періоддична контактна взаємодія попередньо напружених тіл. Досліджується вплив початкових напружень на закон розподілу контактних зусиль в області контакту на прикладі однієї накладки (стрингера).Всі дослідження проведено в рамках лінеаризованої теорії пружності у випадку пружних потенціалів довільної структури.uk_UA
dc.description.abstractУ роботі в рамках лінеаризованої теорії пружності розглядається плоска контактна задача про передачу навантаження від пружних періодично розташованих накладок скінченної довжини до двох однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями. Дослідження проведені в загальному вигляді для теорії великих початкових деформацій і різних варіантів теорії малих початкових деформацій при довільній структурі пружного потенціалу. Вивчається вплив наявності початкових (залишкових) напружень в смугах на закон розподілу контактних напружень по лінії контакту з пружними періодично розташованими накладами кінцевої довжини. Виходячи з припущення про те, що накладки одночасно навантажуються вертикальними і горизонтальними силами, потрібно зауважити, що пружна накладка в вертикальному напрямку згинається як звичайна балка, а в горизонтальному напрямку стискається або розтягується, як звичайний стрижень з скінченною жорсткістю, який знаходиться в одноосьовому напружено-деформованому стані, задача математично формулюється як система інтегро-диференціальних рівнянь відносно невідомих контактних напружень. Використовуючи перетворення Фур'є, система розв'язується в замкнутому вигляді. В кінцевому результаті вирази для контактних напружень представлені у вигляді інтегралів Фур'є.uk_UA
dc.description.abstractWithin the framework of the theory of linearized elasticity, the formulation and solution of the plane load trans fer problem from periodically located elastic stringers to two identical elastic bands with initial (residual) stresses are given. In general, the study is carried out within the theory of large (finite) initial deformations and various versions of the theory of small initial deformations for an arbitrary form of the elastic potential. The influence of initial stresses on the distribution of contact forces in elastic bands and stringers is studied. Proceeding from the assumption that stringers are simultaneously loaded by vertical and horizontal forces, the problem is formulated mathematically as a system of integro-differential equations for the unknown contact stresses. Using the Fourier transformation, the system is solved in a closed form. The stress expressions are represented by quite simple Fourier integrals.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональна академія наук Україниuk_UA
dc.subjectконтактна задачаuk_UA
dc.subjectпочаткові (залишкові) напруженняuk_UA
dc.subjectлінеаризована теорія пружностіuk_UA
dc.subjectпружна накладкаuk_UA
dc.subjectпочаткові деформаціїuk_UA
dc.subjectcontact problemsuk_UA
dc.subjectlinearized elasticity theoryuk_UA
dc.subjectelastic stringeruk_UA
dc.subjectinitial (residual) tensionsuk_UA
dc.subjectinitial deformationsuk_UA
dc.titleПлоска періодична контактна задача для двох пружних смуг з початковими напруженнямиuk_UA
dc.title.alternativeFlat periodic contact problem for two elastic strips with initial stressesuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc539.3uk_UA
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38-42.Dikhtyaruk.pdf80,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.