Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7601

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості застосування технологій HR-брендингу на сучасному підприємстві
Other Titles: The peculiarities of application of HR-branding technologiesto the modern enterprise
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Вихованчук, Марина Віталіївна
Khytra, O.V.
Vykhovanchuk, M.V.
Keywords: ринок праці;управління персоналом;управління HR-брендом;HR-бренд;HR-брендинг;labor market;personnel management;HR-brand management;HR-brand;HR-branding
Issue Date: 1-Feb-2019
Publisher: Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
Citation: Хитра О. В. Особливості застосування технологій HR-брендингу на сучасному підприємстві / О. В. Хитра, М. В. Вихованчук // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 8 (73). – С. 145–154.
Abstract: Проаналізовані існуючі підходи до тлумачення змісту поняття “HR-бренд” як сукупності складових бренду роботодавця та бренду персоналу підприємства. Охарактеризована роль технологій HR-брендингу у забезпеченні ефективності управління персоналом в умовах трансформації відносин зайнятості на сучасному ринку праці. Розроблена загальна модель застосування HR-брендингу на підприємстві.
The existing approaches to the interpretation of the concept of “HR-brand” as an aggregate of the components of the brand of the employer and the brand of the personnel of the enterprise have been analyzed. The role of HR-branding technologies in ensuring the effectiveness of personnel management in the context of transformation of employment relations in the modern labor market has been characterized. A general model of application HR-branding at the enterprise has been developed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7601
ISSN: 2304-0920
UDC: 331.445:331.108.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf724,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.