Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7574

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРогульська, Оксана Олександрівна-
dc.contributor.authorТарасова, Ольга Володимирівна-
dc.contributor.authorRogulska, O.O.-
dc.contributor.authorTarasova, O.V.-
dc.date.accessioned2019-05-03T16:22:26Z-
dc.date.available2019-05-03T16:22:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationРогульська О. О. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителівіноземних мов [Електронний ресурс] / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9. – Назва з екрана.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7574-
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано доцільність використання мобільних додатків на заняттях з фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої освіти. Наголошено, що особлива роль у контексті інтеграції України у світову спільноту належить вдосконаленню освіти шляхом впровадження нових інформаційних технологій, що супроводжується переходом від застарілої схеми репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання. Підкреслено, що інформаційні технології є основою для реструктурування навчального процесу в сучасних умовах, оскільки відкривають небачені досі перспективи у розв’язанні важливих завдань підвищення ефективності навчального процесу, формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів у студентів, скорочення часу на освоєння матеріалу, зняття напруги, стимулювання пізнавальної активності і самостійності, розвитку творчих здібностей. Акцентовано, що для сучасного покоління студентів, які народилися у цифровому суспільстві, використання таких засобів, як інтернет і мобільні пристрої є невід’ємною і цілком природною частиною їхнього життя. Завдання сучасного викладача перетворити гаджети із засобів комунікації і розваг у засоби навчання. Наголошено, що у підготовці майбутніх учителів іноземних мов за допомогою інтернет-технологій та мобільних додатків виконується низка дидактичних завдань, а саме: формування й удосконалення мовних навичок і вмінь читання, письма, говоріння, аудіювання; розширення активного та пасивного словників; засвоєння культурологічних знань; формування культури спілкування й елементів глобального мислення; розвиток стійкої мотивації до пізнавальної діяльності, потреби у використанні іноземної мови для ефективного спілкування; формування навичок роботи в групі; подолання комунікативного бар’єру тощо.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницькогоuk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectмобільні додаткиuk_UA
dc.subjectмережа Інтернетuk_UA
dc.subjectмобільні пристроїuk_UA
dc.subjectinformation technologiesuk_UA
dc.subjectInternetuk_UA
dc.subjectmobile devicesuk_UA
dc.subjectmobile applicationsuk_UA
dc.titleДоцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителівіноземних мовuk_UA
dc.title.alternativeMobile Applications use in the Future Foreign Languages Teachers’ Professional Traininguk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc378.147uk_UA
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vnadped_2019_1_9.pdf965,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.