Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7442

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: До питання про сприйняття і розуміння студентами текстів з фізики
Authors: Подласов, Сергій Олександрович
Мєняйлов, С.М.
Кузь, О.П.
Keywords: освіта;фізика
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Подласов С. О. До питання про сприйняття і розуміння студентами текстів з фізики / С. О. Подласов, С. М. Мєняйлов, О. П. Кузь // Наука и образование : сб. тр. ХIIІ Междунар. науч. конф., 4–13 января 2019 г., г. Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2018. – С. 129-132.
Abstract: Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій ініціював їх широке застосування в навчальному процесі як для підтримки традиційних форм навчання, так і для організації е-навчання, до якого відносять, зокрема, дистанційне, мобільне та змішане. У таких формах навчання студенти мають оволодівати знаннями, самостійно працюючи з навчальними текстами. Такі тексти з фізики містять також математичні вирази законів, певні перетворення та доведення, які перед- бачають наявність базових знань як з фізики, так і з математики, а також розвиненого понятійного (абстрактного) мислення.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7442
ISBN: 978-966-330-331-4
UDC: 001+378
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра фізики і електротехніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SE-2019_129.pdf1284,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.