Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/704

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Використання мінімаксного принципу у прогнозному контролі корпусного ядерного реактора для оптимізації процедури мінімізації помилки
Authors: Романюк, В.В.
Keywords: математична модель;імітаційна модель;динамічна модель;нейромережа;антагоністична гра;оптимальна стратегія;мінімаксний принцип;MATLAB Simulink®;блокова модель;процедура мінімізації помилки
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Романюк, В. В. Використання мінімаксного принципу у прогнозному контролі корпусного ядерного реактора для оптимізації процедури мінімізації помилки [Текст] / В. В. Романюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 5. – С. 161-165.
Abstract: Пропонується антагоністична модель для оптимізації вибору процедури мінімізації помилки для нейромережевої моделі контролю. Показано, що відповідна гра розв’язується у чистих стратегіях, що значно спрощує реалізацію запропонованого мінімаксного принципу.
There is suggested an antagonistic model for optimizing the selection of the error minimization routine within neural net control model. It has been shown, that the corresponding game is solved in pure strategies, what simplifies the suggested minimax principle realization considerably.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/704
UDC: 519.832.3+004.032.26
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_22.pdf408,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.