Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/700

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Деформації вздовж потенціальних ліній ковзання у сипкому середовищі
Authors: Ковтун, В.В.
Дорофєєв, О.А.
Keywords: деформація;сипке середовище;лінія ковзання
Issue Date: 2010
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ковтун, В. В. Деформації вздовж потенціальних ліній ковзання у сипкому середовищі [Текст] / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – № 5. – С. 142-150.
Abstract: Для умов плоскої деформації розглядаються співвідношення між компонентами тензора деформацій по неортогональних напрямах. Результати досліджень дозволяють застосовувати положення механіки деформівного твердого тіла як для ортогональних, так й для неортогональних спряжених напрямів. Вони становлять інтерес для механіки ґрунтів та сипких середовищ.
The article considers the ratio between the components of strain tensor in nonorthogonal directions for the conditions of plane deformation. The research results extend the provisions of Mechanics of solids, which considers mainly strain in orthogonal directions. The received results are of outmost importance for Mechanics of soils and sands.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/700
UDC: 539.3:624.131
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2010 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_18.pdf490,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.