Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6506

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Моделювання роботи рідинного автобалансуючого пристрою. Суть явища пасивного авто балансування ротора
Authors: Драч, І.В.
Ройзман, В.П.
Issue Date: 2017
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Драч І. В. Моделювання роботи рідинного автобалансуючого пристрою. Суть явища пасивного автобалансування ротора / І. В. Драч, В. П. Ройзман // Вібрації в техніці та технологіях. ХVI Міжнародна науково-технічна конференція, м. Вінниця, 26-27 жовт. 2017 р. : зб. тез доп. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Каф. галуз. машинобуд. [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 154-155.
Abstract: Досвід використання автобалансувальних пристроїв показує, що існуюча теорія автоматичного балансування неточно описує процеси, які відбуваються з робочими тілами, а саме рідинами, під час їх роботи, і потребує уточнення. У статті подається фізичне пояснення роботи АБП з рідкими робочими тілами на основі побудованих математичних моделей поведінки системи ротор-робоча рідина.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6506
UDC: 62.755
Content type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drach(tezi).pdf197,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.