Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6493

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля
Other Titles: Tribotechnical reliability of the bearing supports of the crankshaft of the car
Authors: Диха, О.В.
Дитинюк, В.О.
Диха, М.О.
Dykha, O.V.
Dytynyuk, V.O.
Dykha, M.O.
Keywords: підшипник ковзання;модель зношування;надійність;коефіцієнт варіації;ресурс;sliding bearing;wear pattern;reliability;coefficient of variation;resource
Issue Date: 2018
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Диха, О.В. Триботехнічна надійність підшипникових опор колінчастого валу автомобіля [Текст] / О. В. Диха, В. О. Дитинюк, М. О. Диха // Проблеми трибології. – 2018. – №1. – С. 85-91.
Abstract: Робота присвячена кількісній оцінці надійності підшипникових опор ковзання машин. Розроблена розраху- нкова методика визначення трибологічної надійності підшипників колінчастого валу автомобіля. Запропонована ме- тодика розрахункового визначення коефіцієнту варіації зносу за коефіцієнтами варіації контактного тиску, шляху тертя та коефіцієнту інтенсивності зношування. Побудовані функції надійності підшипникових вузлів. Встановлено, що надійність вкладників з алюмінієвого сплаву в 1, 57 разів вища за надійність вкладників з бронзового сплаву.
The work is devoted to the quantitative assessment of the reliability of bearing bearings sliding machines. Developed-on the design method for determining the tribological reliability of the bearings of the crankshaft automobile. The method of calculation of coefficient of variation of wear according to coefficients of contact pressure variation, friction path and coefficient of wear intensity is proposed. The functions of bearing bearing nodes reliability are constructed. It was established that the reliability of depositors from aluminum alloy in 1, 57 times higher than the reliability of depositors from the bronze alloy.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6493
UDC: 621.891
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2018 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ptl_2018_1_14.pdf321,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.