Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6419

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості застосування постнекласичного підходу в методології менеджменту продуктивності
Authors: Кісельова, Олена Сергіївна
Хитра, Олена Володимирівна
Keywords: менеджмент;міждисциплінарність;постнекласична методологія;синергетика;продуктивність
Issue Date: 28-Dec-2017
Publisher: ГО "Східноукраїнський інститут економіки та управління"
Citation: Хитра О. В. Особливості застосування постнекласичного підходу в методології менеджменту продуктивності / О. В. Хитра, О. С. Кісельова // Регіональна економіка та управління : наук.-практ. журн. - Запоріжжя, 2017. - Вип. 5 (18). - С. 71-77.
Abstract: Розглянуто сукупність об’єктивних економічних законів, що формують основу методології менеджменту продуктивності. З’ясовано суперечливість методологічної бази дослідження динаміки продуктивності соціально-економічних систем у нестабільних умовах господарювання. Окреслені перспективи оновлення методологічного підґрунтя науки “Менеджмент продуктивності” у контексті постнекласичного підходу, що акцентує увагу на багатоваріантності розвитку людинорозмірних соціально-економічних систем. Обґрунтована доцільність застосування міждисциплінарного підходу та синергетичного інструментарію у процесі управління продуктивністю.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6419
ISSN: 2311-8946
UDC: 331.101.6
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хитра_ОВ_Стаття.doc166,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.