Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5896

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дослідження впливу конструктивних параметрів обладнання на ефективність нагрівання та акумулювання тепла в теплоакумуляторі
Authors: Горященко, Сергій Леонідович
Параска, Георгій Борисович
Гордєєв, Анатолій Іванович
Голінка, Євгенія Олександрівна
Keywords: акумулятор
Issue Date: 1-Aug-2016
Publisher: Science And Education LTD
Citation: Дослідження впливу конструктивних параметрів обладнання на ефективність нагрівання та акумулювання тепла в теплоакумуляторі / С. Л. Горященко, Г. Б. Параска, А. І. Гордєєв, Є. О. Голінка // Materials of the XII International scientific and practical conference «Modern european science – 2016», June 30-July 7, 2016. – Sheffield : Science And Education LTD, 2016. – Vol. 9 : Chemistry and chemical technology. Mathematics. Technical Science. – P. 42-46.
Abstract: В роботі визначено шляхи дослідження параметрів ефективності нагрівання та акумулювання тепла у системі «нагрівач-рідина-бак». Описано експериментальну установку та електричну схему керування установкою для дослідження системи. Для визначення впливу конструктивних параметрів на параметр оптимізації проведено рототабельне планування другого порядку для трифакторного експерименту. Отримано рівняння регресії, яке дозволяє проводити аналіз впливу на параметр оптимізації часу нагрівання, об'єму рідини та площі баку
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5896
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
printed_uk.pdfSHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2016756,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.