Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5888

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Основні моменти впровадження системи планування та управління на основі концепції «Маржинального прибутку» як основного інструменту філософії «Сучасного управління»
Authors: Нам'ясенко, Віктор
Keywords: маржинальний прибуток;підвищення ефективності;управління;планування
Issue Date: 20-Sep-2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Нам’ясенко В. М. Основні моменти впровадження системи планування та управління на основі концепції «Маржинального прибутку» як основного інструменту філософії «Сучасного управління» [Текст] / В. М. Нам’ясенко // Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 8 верес. 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – С. 64-67.
Abstract: Концепція «Маржинального прибутку» базується на основі того, що лише прямі витрати безпосередньо пов’язанні із виготовленням продукції, тоді як постійні є тією необхідною умовою, що забезпечують можливість функціонування бізнесу. Дана концепція переводить мікроекономічну базу на принципово інші «рейки», що дають змогу розраховувати основні показники та здійснювати аналіз цих даних і приймати управлінські рішення практично в режимі «онлайн», що особливо критично в сучасних умовах глобалізації для вітчизняних підприємств.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5888
ISBN: 978-966-916-344-8
UDC: 339(063)
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Namyasenko V.M..docx31,08 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.