Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5885

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Гібридизація елементів управлінських систем як один із інструментів вирішення проблем діяльності промислових підприємств
Authors: Нам'ясенко, Віктор
Keywords: маржинальний підхід;підвищення ефективності;управління;ABC;попроцесна калькуляція;попозиційна калькуляція
Issue Date: 25-Sep-2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Нам’ясенко В. М. Гібридизація елементів управлінських систем як один із інструментів вирішення проблем діяльності промислових підприємств [Текст] / В. М. Нам’ясенко // Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн : матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16 верес. 2017 р.). – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 58-60.
Abstract: У філософії «Сучасного управління» за даний напрямок відповідає базис на основі концепції «Маржинального прибутку», що передбачає перехід системи планування та аналітики на принципи та засади цієї концепції. Проте, варто зауважити, що використання маржинального підходу передбачає позамовну калькуляцію покриття. У випадках, коли є розподіл по бюро, відділах і використовується АВС-метод для спрощення та підвищення ефективності розрахунків пропонується використати гібридну систему АВС методу та методу на основі маржинального підходу, де перший буде використовуватись на етапі розрахунку змінних витрат на виріб, а вже всі інші основні показники будуть використовуватись на основі положень концепції «Маржинального прибутку».
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5885
ISBN: 978-966-916-348-6
UDC: 330.34(063)
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_16-59-61.pdf296,26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.