Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5882

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Визначальна роль лідера в побудові ефективної системи та зменшення рівня проблем ефективної діяльності підприємства
Authors: Орлов, Олівер Олексійович
Нам'ясенко, Віктор Миколайович
Keywords: управління;менеджемент;підвищення ефективності
Issue Date: 3-Dec-2017
Publisher: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Citation: Орлов О. О. Визначальна роль лідера в побудові ефективної системи та зменшення рівня проблем ефективної діяльності підприємства [Текст] / О. О. Орлов, В. М. Нам’ясенко // Стратегія підприємства: підприємницький контест : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листоп. 2017 р. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 150-152.
Abstract: Найбільш актуальним для сучасних вітчизняних підприємств є питання побудови високоефективної системи підприємства в умовах обмеженості ресурсів. Це пов’язано з тим, що практично більшість вітчизняних підприємств, окрім відставання в техніко-технологічному плані, демонструють ще й малоефективну та розбалансовану внутрішню систему правління. Поєднання цих двох аспектів та апелюючи до поняття синергізму стає зрозуміло, що тоді як заміна техніки та технологій потребує значних додаткових ресурсів, яких немає в більшості підприємств, побудова ефективної управлінської системи є більш реальним інструментом. Основним завданням даної роботи та філософії «Сучасного управління» загалом (активно розробляється автором) є вирішення питання ефективного управління та побудови збалансованої системи, яка максимально ефективно використовує наявні ресурси із метою пришвидшення процесів розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності в умовах глобалізованого ринку.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5882
ISBN: 978-966-926-198-4
UDC: 658.1:005.21:338:22(08)
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Namyasenko.rtf98,29 kBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.