Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5881

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: АВС-метод – переваги та недоліки: порівняння із аналізом на основі маржинального прибутку
Authors: Нам'ясенко, Віктор Миколайович
Keywords: ABC-метод;маржинальний прибуток;управління;підвищення ефективності
Issue Date: 25-Mar-2016
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Нам'ясенко В. М. АВС-метод – переваги та недоліки: порівняння із аналізом на основі маржинального прибутку [Текст] / В. М. Нам’ясенко // Від Балтійського до Чорноморського регіону: національні моделі економічних систем : зб. матеріалів між нар. наук. конф., 25 берез. 2016 р. – Рига : Baltija Publishing, 2016. – Ч. 1. – С. 178-182.
Abstract: Одним із основних інструментів вирішення проблем підвищення ефективності діяльності промислових підприємств є вибір ефективної системи оцінки. В сучасних реаліях є різні підходи до такого аналізу. Останнім часом особливої популярності набув ABC-метод, що ґрунтується на побудові системи аналізу не на основі конкретних продуктів, а процесів. Метою нашого дослідження є вивчення даного методу, а також визначення доцільності його використання в умовах динамічного ринку при досить високій вартості впровадження.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5881
ISBN: 978-9934-8585-0-5
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Namyasenko V.M. Theses.docx23,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.