Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5662

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Законодавча база застосування технологій керування телекомунікаційними меражами
Other Titles: Legislative basis of telecommunication control technology applications
Authors: Горященко, К.Л.
Гула, І.В.
Horiashchenko, K.L.
Gula, I.V.
Keywords: мережа;керування;телекомунікаційна мережа;network;management;telecommunication network
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Горященко, К.Л. Законодавча база застосування технологій керування телекомунікаційними меражами [Текст] / К. Л. Горященко, І. В. Гула // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 4. – С. 256-262.
Abstract: Керування телекомунікаційними мережами вимагає застосування окремої структури, яка виконує операції з контролю стану, вимірювань, здатна керувати операціями ремонту та відновлення, а також забезпечувати резервування та облік. Системою, що забезпечує такі функції відноситься мережа керування телекомунікаційними лініями – TMN. В статті показана структура системи технічної експлуатації у складі системи управління. Показано склад та призначення основних елементів TMN. Показано, що областю застосування TMN є як проводові системи зв’язку так і волоконнооптичні лінії. Важлвивий вузел TMN – модуль управління усунення відмов, в якому вирішуються завдання контролю за станом мережі і її елементів в реальному часі, виявлення і локалізації пошкоджень, відновлення трафіку, оперативного перестроювання мережі, усунення пошкоджень, сповіщення користувачів про роботи, що проводяться. Виявлення пошкоджень в ідеології TMN є невід’ємним процесом від процесу надання послуг з керування телекомунікаційною мережею. Незважаючи на те, що TMN створена з теорії, основні засади побудови TMN є прийнятними для створення практичних реалізацій.
Telecommunication network management requires the use of a separate structure that performs stateoftheart operations, measurements, is able to manage repair and restoration operations, and provide backup and accounting. The system providing such functions is the network of telecommunication control TMN. The article shows the structure of the system of technical exploitation as part of the control system. The composition and purpose of the main elements of TMN are shown. It is shown that the scope of TMN is both wired communication systems and fiberoptic lines. An important node of TMN is a failure control management module, which solves the problems of monitoring the status of the network and its elements in real time, detecting and locating damage, recovering traffic, operative network rebuilding, eliminating damage, alerting users about the work being carried out. Detection of damage in the ideology of TMN is an integral process from the process of providing telecommunication network management services. Despite the fact that TMN is created from the theory, the basic principles of constructing TMN are acceptable for the creation of practical implementations.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5662
UDC: 621.3.095.21:621.3.018
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf1,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.