Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5588

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Синергетичне лідерство як передумова самоорганізації трудового колективу підприємства
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Keywords: синергетичне лідерство;ціннісно-інформаційний обмін;самоорганізація;соціально-психологічна роль;самолідерство;резонансне лідерство
Issue Date: 18-Feb-2017
Publisher: Східноукраїнський інститут економіки та управління
Citation: Хитра О. В. Синергетичне лідерство як передумова самоорганізації трудового колективу підприємства / О. В. Хитра // Перспективи розвитку національної економіки : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17-18 лют. 2017 р.) / Східноукр. ін-т економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2017. – С. 32-35.
Abstract: Доведена доцільність вживання терміна "синергетичне лідерство", під яким слід розуміти особливий різновид взаємовідносин між лідером і послідовниками, що базуються на нелінійному поєднанні різних джерел впливу, стимулюванні взаємовигідного ціннісно-інформаційного обміну, взаємодоповненні набутих професійних компетенцій і соціально-психологічних ролей, що у підсумку дозволяє згуртувати трудовий колектив (робочу групу) та спонукати працівників до досягнення спільної цілі з максимально можливою віддачею. Самоорганізація дозволяє персоналу підприємства: визначити та орієнтуватися на єдину мету (атрактор), підпорядковуватися як формальному так і неформальному лідерові, відновити здатність до організованої роботи у випадку непередбачуваних обставин та подолати наростаючу ентропію (дезорганізуючі чинники).
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5588
UDC: 330.34 (477) (063)
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хитра_ОВ_Тези.PDF297,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.