Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5587

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Роль Міжнародної організації праці у процесах трансформації міжнародного ринку праці
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Keywords: міжнародні економічні відносини;світовий ринок праці;глобалізація;Міжнародна організація праці;міжнародні трудові стандарти;міжнародна трудова міграція
Issue Date: 18-Feb-2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Хитра О. В. Роль Міжнародної організації праці у процесах трансформації міжнародного ринку праці / О. В. Хитра // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Формування та розвиток інноваційного потенціалу економіки України", 17-18 лютого 2017 року : збірник : у 2 ч. / [за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski] ; Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. - Ужгород : Гельветика, 2017. - Ч. 1. - С. 23-26.
Abstract: Глобалізаційні процеси порушують досягнуту соціальну стабільність, і звідси виникає потреба у перегляді традиційних напрямків діяльності та ключових функцій МОП, внесенні змін до міжнародних трудових стандартів. Сьогодні виникає необхідність уніфікації стандартів праці, кваліфікації робочої сили, укладання міжнародних договорів, розробки освітньо-кваліфікаційних орієнтирів для національних ринків праці.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5587
UDC: 330.34 (477) (063)
metadata.dc.type: Інше
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хитра_ОВ_Тези.PDF219,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.