Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5585

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Особливості функціонування міжнародних команд
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Мамчур, Олена Іванівна
Keywords: команда;міжнародна команда;бар'єри комунікацій;культура;менеджмент;команда;международная команда;барьеры коммуникаций;культура;менеджмент;team;international team;communication barriers;culture;management
Issue Date: 2012
Publisher: Чернігівський державний технологічний університет
Citation: Хитра О. В. Особливості функціонування міжнародних команд / О. В. Хитра, О. І. Мамчур // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки. - 2012. - № 4 (62). - С. 38-41.
Abstract: Запропонована оптимальна послідовність етапів організації командної роботи, на кожному з яких увага концентрується на першочергових управлінських діях, що дозволяють розвивати командний потенціал і нейтралізувати негативні прояви взаємодії представників різних культур.
Предложена оптимальная последовательность этапов организации командной работы, на каждом из которых внимание концентрируется на первоочередных управленческих действиях, позволяющих развивать командный потенциал и нейтрализовать негативные проявления взаимодействия представителей различных культур.
The optimal sequence of teamwork steps was proposed. At each stage the attention is focused on immediate administrative actions, which allow to develop the team potential and to neutralize the negative effects of various cultures interaction.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5585
UDC: 331.108:005:339.923
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vcndtue_2012_4_8.pdf138,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.