Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5445

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Акусто - емісійний аналіз перехідних процесів роботи двигуна внутрішнього згорання
Other Titles: Acoustic-emission analysis unsteady work of combustion engine.
Authors: Слащук, В.О.
Слащук, О.О.
Slashchuk, V.O.
Slashchuk, O.O.
Keywords: акустична емісія;частота коливань;вібрація;acoustic emission;oscillation frequency;vibration
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Слащук, В.О. Акусто-емісійний аналіз перехідних процесів роботи двигуна внутрішнього згорання [Текст] / В. О. Слащук, О. О. Слащук // Проблеми трибології. – 2016. – №3. – С. 52-58.
Abstract: Методом акусто-емісійного аналізу діагностовано перехідні та ненормативні режими роботи двигунів внутрішнього згорання двох типів, що широко застосовуються в автомобілебудуванні. Показано, що первинною причиною виникнення вібрацій при нестаціонарній роботі двигуна внутрішнього згорання є порушення процесу запалення та(або) стиснення запалювальної суміші в циліндрах двигуна. Рівень вібрацій такого походження значно перевищує вібрації викликанні незбалансованістю роторних елементів двигуна.
Вy acoustic emission analysis diagnosed non-normative and transitional modes of work of internal combustion engines two types that are widely used in the automotive industry. It is shown that the primary cause of vibration at unsteady the engine work process is a violation of inflammation and (or) compression incendiary fuel mixture in the cylinders of the engine. Vibration level, what induce by combustion fuel mix ignition in the cylinders considerably exceeds the fluctuations that induce unbalanced rotary elements in the engine.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5445
UDC: 621.8:534.6:534.4
Content type: Стаття
Appears in Collections:Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-58.pdf630,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.