Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5412

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Оцінка ефективності систем мобільного зв’язку залежно від технічних характеристик антен базових станцій та якості обслуговування абонентів стандартів gsm та cdma
Other Titles: Evaluation of mobile communication systems depending on the technical characteristics of antennas of base stations and customer service quality gsm and cdma
Authors: Лужанський, В.І.
Бабій, Ю.О.
Айдаров, О.П.
Luzhanskiy, V.I.
Babiy, Y.O.
Aydarov, O.P.
Keywords: стільникові мережі рухомого радіозв’язку;коефіцієнт направленої дії антенної решітки;множник антенної решітки;базова станція;інтенсивність сумарного потоку викликів;ймовірність надходження викликів;cellular mobile radio network;the directivity factor of a lattice of base stations;a multiplier of the antenna array;the intensity of the total flux;the probability of admission calls
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Лужанський, В.І. Оцінка ефективності систем мобільного зв'язку залежно від технічних характеристик антен базових станцій та якості обслуговування абонентів стандартів GSM та CDMA [Текст] / В. І. Лужанський, Ю. О. Бабій, О. П. Айдаров // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 6. – С. 147-155.
Abstract: Стаття присвячена ефективності роботи систем мобільного зв’язку залежно від технічних характеристик антенних решіток базових станцій. Розглядаються способи збудження елементарних випромінювачів в панельній антенній решітці і методи розрахунку діаграми спрямованості багатоелементних секторних антен. Представлено елементи проектування стільникових мереж рухомого радіозв'язку з позиції теорії масового обслуговування. Використовуються методи теорії телетрафіку під час розрахунку основних показників стільникових мереж рухомого радіозв’язку, які пов’язані з критеріями якості обслуговування абонентів.
The article is devoted to the efficiency of mobile communication systems, depending on the technical characteristics of antenna systems with antenna arrays in which the base station equipment of the network. Use methods of the theory of teletraffic which are used in the calculation of the main indicators of cellular mobile radio which are linked to the criteria of quality customer service. Describes the characteristics of antennas of base stations as a panel antenna arrays. Discusses the methods of excitation of the elementary emitters in the lattice, and the methods of calculation of multielement radiation pattern of sector antennas. The elements of the design of cellular networks of the mobile radio from the perspective of queuing theory.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5412
UDC: 621.396.12
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лужанський1.pdf2,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.