Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5089

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Удосконалення багаточастотного фазового методу дальнометрії
Other Titles: Improved multi-phase method of range measuring
Authors: Сенчишина, Ю.В.
Senchyshyna, Y.
Keywords: фазовий метод;частота;дальнометрія;гармонічний сигнал;phase method;frequency;range measuring;harmonious sygnal
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Сенчишина, Ю.В. Удосконалення багаточастотного фазового методу дальнометрії [Текст] / Ю. В. Сенчишина // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – № 1. – С. 164-167.
Abstract: Запропонована математична модель багаточастотного фазового методу дальнометрії, що дозволяє проводити зондування гармонійними сигналами в діапазоні частот від початкової до кінцевої. Сутність моделі полягає у вимірювання значень векторів сумарних відбитих сигналів, записі системи лінійних рівнянь, знаходженні коефіцієнтів степеневого рівняння розв‘язки якого дають значення векторів сигналів відбитих від кожного об‘єкту на початковій частоті та вектори сигналів по приросту частоти. Отримані значення векторів застосовуються для розділення сигналів відбитих від кожного об‘єкту та уточнення результатів, що дозволяє підвищувати точність вимірювання дальності об‘єктів.
The mathematical model of multifrequency phase method of range measuring, which allows use of harmonic sensing signals in the frequency range from initial to the final. The essence of the model is to measure the significance of the vectors of total reflected signal recording system of linear equations, finding the equation coefficients of power solutions which provide value vector signal reflected from each object on the initial frequency and vector signal to increase the frequency. The values of the vectors used to separate the signals reflected from each object and refine the results that can increase the accuracy of the measurement range of objects.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5089
UDC: 621.316.08
Content type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СЕНЧИШИНА.pdf1,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.