Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5078

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Механізми підвищення ефективності функціонування оптоелектронних пристроїв телекомунікаційних систем
Other Titles: Means improve the efficiency of optoelectronic devices in telecommunication systems
Authors: Бойко, Ю.М.
Єрьоменко, О.І.
Коротун, М.В.
Boiko, J.M.
Eromenko, O.I.
Korotun, M.V.
Keywords: електрооптичний модулятор;фазова маніпуляція;носійна частота;телекомунікаційна система;electrooptical modulator;phase shift keying;carrier frequency;telecommunication system
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Бойко, Ю.М. Механізми підвищення ефективності функціонування оптоелектронних пристроїв телекомунікаційних систем [Текст] / Ю. М. Бойко, О. І. Єрьоменко, М. В. Коротун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – №4. – С. 105-115.
Abstract: Розглянуто механізми підвищення ефективності функціонування оптичних телекомунікаційних систем. Формалізовано принципи реалізації модулятора оптичної носійної та запропоновано схему оптичної лінії передачі інформації із зовнішнім модулятором. Розглянуто схемотехнічні особливості електрооптичних модуляторів оптичного випромінювання під час формування сигналів цифрової маніпуляції. Розглянуто схему передавача оптичних сигналів із фазовою багаторівневою диференційною маніпуляцією. Запропоновані схеми реалізації фазових багаторівневих модуляторів оптичного випромінювання. Розроблено імітаційну схему для дослідження принципів формування сигналів фазової маніпуляції у оптичних телекомунікаційних системах. Отримано результати дослідження імітаційної схеми каналу передавання інформації у оптичних засобах телекомунікацій методами констеляційних діаграм, окодіаграм, побудови кривої завадостійкості в ході визначення енергетичного виграшу.
In this paper represents the peculiarities improve the efficiency of optical telecommunication systems. Formalized principles of the optical modulator and the carrier proposed scheme optic transmission of information to the external modulator. Schematic considered features electrooptical modulators radiation in the formation of the digital signal manipulation. Represents a scheme of transmitter optical signals from the differential phase multi manipulation. The proposed scheme implementation phase modulators multilevel optical radiation. Developed simulation scheme for research principles of phase shift keying signals in optical telecommunication systems. The results of the simulation study scheme channel information transmission in optical telecommunications methods constellation diagrams, eye diagrams, curve immunity in determining the energy gain.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5078
UDC: 621.396.96
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
БОЙКО.pdf3,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.