Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5054

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху вихідної ланки
Authors: Кіницький, Я.Т.
Костогриз, С.Г.
Підгайчук, Я.О.
Issue Date: 2010
Citation: Кіницький Я. Т. Кулачково-цівкові механізми переривчастого обертового руху вихідної ланки : монографія / Я. Т. Кіницький, С. Г. Костогриз, Я. О. Підгайчук ; під ред. Я. Т. Кіницького ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 194 с.
Abstract: Монографія присвячена синтезу та розробці нових механізмів переривчастого обертового руху вихідної ланки, побудованих на базі спарених коромислових кулачкових механізмів. Подальша розробка теорії цих механізмів дозволила одержати систему кулачково-цівкових механізмів з переривчастим обертовим рухом вихідної ланки, які захищені патентами України. Запропонована наукова класифікація розроблених механізмів, які можуть бути як із зовнішнім так і внутрішнім зачепленням вхідної і вихідних ланок. Залежно від кута одного оберту вихідної ланки їх можна розділити ще на три типи. Кулачки, які є вхідною ланкою, можуть бути як однакого так і різного профілю. Різним розташуванням на вхідному валу кулачків та повторенням їх профілів можна отримати різні модифікації цих механізмів. Відповідним вибором закону руху вихідної ланки та геометричних параметрів ланок, їх розташуванням можна отримувати оптимальний варіант кінематичної схеми механізму за різними кінематичними та динамічними характеристиками. Для кожного типу механізмів встановлені особливості кінематичного та динамічного синтезу, одержані розрахункові залежності та розроблені алгоритми їх синтезу і програмне забезпечення з використанням системи Mathcad, які дозволяють оперативно підготувати необхідні дані для виготовлення кулачків на верстатах з ЧПК. Результати досліджень перевірені комп’ютерним моделюванням у системі SolidWorks. Для інженерів конструкторів, а також студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5054
ISBN: 978-617-513-056-8
UDC: 621.01
Content type: Книга
Appears in Collections:Кафедра галузевого машинобудування та агроінженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monografia.pdf5,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.